Benő és Willi Ügyvédi Iroda

A büntetőjogi specialista:

20

év

8000

büntetőügy

8000

elégedett ügyfél

Dr. Benő László-Tamás,

ügyvéd

1978-ban született Kolozsvárott. 1996-ban érettségizett az Eötvös József Gimnáziumban. 1999-ben előbb az Államigazgatási Főiskolán diplomázott igazgatásszervező szakon, jogi diplomáját 2001-ben vette kézhez a PPKE Jog- és Államtudományi Karán kiváló eredménnyel.  2002 óta folytat ügyvédi tevékenységet előbb ügyvédjelöltként, majd 2006-től kezdődően önállóan, előbb a Benő, majd a Benő és Willi Ügyvédi Iroda tagjaként. Pályája kezdete óta védőügyvédként dolgozik, az elmúlt húsz évben több mint 4000 büntetőügyben képviselte ügyfeleit és dolgozott eredményesen, szabadságukért. Felépítette az ország egyik legnagyobb, egyedülálló szakmai tapasztalattal bíró büntetőjogi praxisát, mely 4000 ügyből következően a teljes büntetőjog területét és minden ügytípust lefed, ügyei statisztikai előfordulását tekintve legnagyobb számban: közlekedési bűncselekményekben, fiatalkorúak és külföldiek ellen folyó büntetőeljárásokban, kábítószeres ügyekben, gazdasági bűncselekményekben, ittas és bódult járművezetéses ügyekben valamint vagyon elleni bűncselekményekben képviselte ügyfeleit. Specialitása a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. Felső fokon beszél románul és angolul. Tapasztalt, megbízható, határozott, mindent megold.

Dr. Willi Ildikó,

ügyvéd

1978-ban született Budapesten.1999-ben előbb az Államigazgatási Főiskolán diplomázott igazgatásszervező szakon, jogi diplomáját 2003-ban vette kézhez az ELTE Jog- és Államtudományi Karán kiemelkedő eredménnyel. 2003 óta folytat ügyvédi tevékenységet előbb ügyvédjelöltként, majd 2007-től kezdődően önállóan, a Benő és Willi Ügyvédi Iroda tagjaként. 2003 óta építi kiterjedt és jelentős referenciával bíró, ügyei számát tekintve, az ország egyik legnagyobb büntetőjogi praxisát, melynek keretében az elmúlt 18 évben több mint 3600 büntetőügyben képviselte eredményesen, hathatós védelemre szoruló ügyfeleit,  köztük fajsúlyos, országos közérdeklődésre számot tartó ügyekben (Combinós gyilkosság). Tapasztalata a teljes büntetőjog területét lefedi, ügyei statisztikáját tekintve legnagyobb számban: fiatalkorúak elleni büntetőeljárásokban,kábítószer-ellenes bűncselekményekben, ittas, bódult járművezetésben, gazdasági bűncselekményekben és élet, valamint testi épség elleni bűncselekményekben képviselte ügyfeleit.Pontos, alapos, határozott, nem ismer lehetetlent.

A büntetőjogi specialista:

20

év

8000

büntetőügy

8000

elégedett ügyfél

Tisztelt leendő Ügyfelünk, kedves Érdeklődő!

A büntetőeljárás a legsúlyosabb eljárási forma amellyel egy állam polgára szembesülhet.

Aki valamely büntetőeljárásban akár elkövetőként, akár sértettként, akár tanúként érintett, segítségre szorul.

EZÉRT

Soha ne szálljon szembe ügyvédi segítség nélkül az állam büntetőhatalmával,

MERT:

bár jogait számos törvényi garancia védi, ezen jogok érvényesülése nem automatikus,

az ártatlanságért, szabadságért való küzdelemben az állam jelentős erőfölényben,

a nyomozóhatóság pedig nyilvánvaló tapasztalati fölényben van,

ezen túlmenően sajnálatosan a jogos, vagy jogon túli eszközök visszaélésszerű alkalmazásától adott esetben sem a nyomozóhatóság, sem az ügyészség nem riad vissza,

a büntetőeljárások jelentős hányada prekoncepción alapul, melyet -annak ellenére, hogy a bizonyítás terhe a nyomozati, vádképviseleti oldalon van – nagyon nehéz cáfolni, megdönteni,

egy apró hiba, rossz szó, nem megfelelően hangsúlyozott mondat, téves nyilatkozat megpecsételheti a teljes ügy végkimenetelét és ezzel az Ön sorsát.

Mivel az esetek jelentős részében előfordul, hogy az elfogásra, legelső gyanúsítotti kihallgatásra, tanúkihallgatás gyanúsítotti kihallgatásként történő folytatására adott esetben ügyvéd jelenléte nélkül kerül sor, ezért addig a pontig amíg védelmét át nem vesszük a saját érdekében az alábbiakat javasoljuk:

FIGYELEM! Büntetőügyben kifejezetten védőügyvédtől, büntetőjogi specialistától kérjen segítséget, tanácsot!  Egyéb jogterületen mozgó ügyvéd kollégák oldalán ( ingatlan, cég, közbeszerzés stb.) a jogszabály ismeretén túli,  szakirányú tapasztalat,  know how és kapcsolati tőke hiányozhat.

nézze meg az idézés szövegéből, hogy tanúként, vagy gyanúsítottként idézik-e

az idézésben foglalt címre és időpontra feltétlenül jelenjen meg

ha tart tőle, hogy kényes kérdéseket tehetnek fel Önnek, feltétlenül konzultáljon előtte védőügyvéddel

ha ezt követően szükséges, jelenjen meg ügyvéddel a kihallgatáson

ha a kihallgatáson merül fel olyan kérdés amelynek megválaszolásával saját magát, vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná a vallomástételt tagadja meg

idézésével azonnal keressen fel védőügyvédet

tegyen panaszt a gyanúsítás ellen

tagadja meg a vallomástételt

tagadja meg mindegyik kérdésre a válaszadást

kérjen egy példányt a jegyzőkönyvből (ingyenesen jár Önnek)

azonnal vegye fel a kapcsolatot védőügyvéddel

tegyen panaszt az őrizet ténye ellen

feltétlenül jelölje meg hozzátartozóját akit az őrizetbevétel tényéről a hatóság értesíthet

a rendelkezésére bocsátott nyomozati anyagot alaposan tanulmányozza át, őrizze meg,

az ügyre vonatkozó érdemi vallomást ne tegyen

jelöljön meg idézhető lakcímet

elsődlegesen kérje szabadlábra helyezését, másodlagosan enyhébb kényszerintézkedés ( bűnügyi felügyelet) elrendelését

ha elrendelnék letartóztatását, a végzést fellebbezze meg

vegye fel hozzátartozójával a kapcsolatot, hogy rajta keresztül védőügyvédtől mielőbbi szabadulása érdekében segítséget kérhessen

feltétlenül próbálja megtudni melyik az ügyben eljáró hatóság ( melyik rendőrségen, ügyészségen van az ügy), mi a fogvatartás helye (rendőrségi fogda/melyik büntetés-végrehajtási intézetben van elhelyezve)

majd azonnal vegye fel a kapcsolatot védőügyvéddel

ne segédkezzen a házkutatás eredményes lefolytatásában azzal, hogy esetlegesen Önt terhelő bizonyítékokat kutatás nélkül előre átad, a kutatást ettől függetlenül úgyis  le fogják folytatni

a házkutatási jegyzőkönyvet, a lefoglalt/fellelt tárgyak/bizonyítékok listáját alaposan nézze át.

a kapott dokumentumokat tegye el és keressen fel védőügyvédet

keressen fel büntetőjogi specialistát, hogy a feljelentést megírhassa, hogy az Ön jogait, érdekeit az eljárásban képviselje és gondoskodjon arról, hogy az elkövetővel szembeni anyagi követelését polgári jogi igény keretében érvényesíthesse.

tegyen panaszt a gyanúsítás ellen

tagadja meg a vallomástételt

kérjen egy ingyenes példányt a jegyzőkönyvből

feltétlenül forduljon védőügyvédhez

feltétlenül konzultáljon védőügyvéddel,

tájékozódjon lehetőségeiről, jogairól,

dolgozzák ki előre a lehetséges védekezést.

Fenti problémák megoldásán túl bármely egyéb büntetőjogi szakirányú kérdésben állunk szíves rendelkezésére. 

Amennyiben azonnali, halasztást nem tűrő segítségre van szüksége hívja bizalommal ügyeleti telefonszámainkat, melyeken éjjel-nappal elérhetőek vagyunk, minden más esetben kérjük igényeljen kapcsolati felületünkön konzultációs időpontot. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ügyeleti telefonszám csak kapcsolatfelvételre szolgál, azon ingyenes telefonos tanácsadást nem nyújtunk. 

Díjazás

A konkrét ügyellátást, a megbízás felvételét és  munkavégzést, minden esetben személyes konzultáció előzi meg. Az adott ügy ellátása ellenében fizetendő ügyvédi megbízási díj mindig felek egyéni megállapodásán alapul. Személyre szabott szolgáltatási és fizetési konstrukcióink révén képesek vagyunk alkalmazkodni ügyfeleink egyéni igényeihez és fizetési képességéhez, hogy minden ügyfelünk a  legjobb, legeredményesebb, leghatékonyabb védelmet kaphassa.